Arrow
Arrow
Slider

Struktura organizacyjna

Konsorcjum projektu STREAM składa się z Koordynatora (Uniwersytet Medyczny w Warszawie) i czterech instytucji partnerskich: The Chancellor, Masters and Scholars of the University of Oxford (Uniwersytet w Oksfordzie) UOXF, Francis Crick Institute (Instytut Francisa Cricka) CRICK, Oslo University Hospital (Szpital Uniwersytecki w Oslo) OUS, International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology (Międzynarodowe Centrum Inżynierii Genetycznej i Biotechnologii) ICGEB.

Projekt jest zarządzany przez grupę sterującą (Steering Group), w której skład wchodzi koordynator projektu, członkowie konsorcjum, zespół wspierający (Suport Team) oraz administracja. Projekt jest koordynowany przez prof. Jakuba Gołąba, kierownika Zakładu Immunologii WUM, przy ścisłej współpracy i aktywnym wsparciu czterech członków konsorcjum: prof. Vincenzo Cerundolo, University of Oxford, Wielka Brytania; Prof. Dinis Calado, Francis Crick Institute, Wielka Brytania; Prof. Karl-Johan Malmberg, Oslo University Hospital, Norwegia; Prof. Dimitar Efremov, International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology, Włochy, a także trzech członków zespołu wspierającego: dr Beatę Pyrzyńską, dr Magdalenę Winiarską oraz dr Radosława Zagożdżona z Zakładu Immunologii WUM. W skład grupy sterującej wchodzi również administracja: doświadczona Menadżer Projektu, Pani Ewa Debudaj, i Specjalista PR, Pani Karolina Koziejowska.

 

steering

OPEN