Arrow
Arrow
Slider

Twinning w Szpitalu Uniwersyteckim w Oslo

Od 6 września do 29 listopada, Mieszko Lachota, student Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i członek Zespołu Stream, w ramach wizyty twinningowej pracował w zespole prof. Karla-Johana Malmberga w laboratorium Szpitala Uniwersyteckiego w Oslo.

 

 

Podczas wyjazdu twinningowego Mieszko Lachota brał udział w projekcie dotyczącym migracji komórek NK. Celem projektu jest poznanie mechanizmów regulujących procesy migracji komórek NK w obszar guza nowotworowego oraz poszukiwanie metod ekspansji in vitro, umożliwiających migrację komórek NK w obszar guza nowotworowego. Wizyta w zespole prof. Karla Johana Malmberga miała na celu scharakteryzowanie ekspresji receptorów chemokinowych determinujących tkankowo-specyficzną migrację komórek NK.

W pierwszej kolejności zoptymalizowana została metoda barwienia komórek NK w krwi pełnej i wyizolowanych komórkach jednojądrzastych. Następnie, zarówno niestymulowane komórki NK, jak i te poddane testowanym metodom stymulacji oraz ekspansji, zostały scharakteryzowane pod kątem ekspresji receptorów chemokinowych przy pomocy cytometrii przepływowej. Wyniki prowadzonych badań mogą przyczynić się do zwiększenia skuteczności i wydajności immunoterapii za pomocą komórek NK oraz zmniejszenia działań niepożądanych.

Istotnym punktem wizyty było opanowanie techniki cytometrii mas pozwalającej na wieloparametrową analizę komórek.

OPEN