Arrow
Arrow
Slider

Członkowie STREAM „Najlepsi z Najlepszych 3.0"!

Małgorzata Bobrowicz oraz Mieszko Lachota otrzymali finansowanie projektu pt. „Zbadanie profilu cytotoksyczności i migracji limfocytów NK - rozwój nowoczesnych terapii w immunoonkologii” w ramach inicjatywy MNiSW „Najlepsi z Najlepszych 3.0!”.

 

Celem konkursu jest wsparcie studentów w rozwoju ich aktywności naukowej i innowacyjności poprzez wspieranie ich uczestnictwa w międzynarodowych konferencjach naukowych. W ramach projektu przeprowadzone zostaną badania czynników stymulujących i hamujących proliferację, migrację i cytotoksyczność limfocytów NK. Poznanie tych czynników może przyczynić się do zwiększenia skuteczności terapii adoptywnej z zastosowaniem komórek NK w terapii nowotworów. Udział w kongresach naukowych pozwoli wykonawcom projektu na prezentacje wyników na forum międzynarodowym oraz nawiązanie nowych kontaktów naukowych.  

 

OPEN