Arrow
Arrow
Slider

Wizyta dr Agnieszki Góral w Instytucie Francisa Cricka w Londynie

2 lipca 2018 roku, w ramach projektu STREAM, dr Agnieszka Góral rozpoczęła dwumiesięczną wizytę w Instytucie Francisa Cricka w Londynie. Dr Agnieszka Góral dołączyła do zespołu pracującego w Laboratorium Immunologii i Nowotworów, którego kierownikiem jest prof. Dinis Calado, jeden z członków konsorcjum  STREAM. 

 

 

Prof. Calado jest znanym na całym świecie ekspertem w dziedzinie badań nad nowotworami wywodzącymi się z limfocytów B. Wykorzystując mysie modele różnych typów chłoniaków oraz szpiczaka mnogiego, zespół prof. Calado bada procesy dojrzewania, aktywacji i różnicowania limfocytów B, w szczególności mając na celu wyjaśnienie mechanizmów rozwoju nowotworów wywodzących się z tych komórek.

W czasie wizyty, dr Agnieszka Góral uczestniczy w pracy nad projektami realizowanymi w laboratorium Prof. Calado, zdobywając wiedzę dotyczącą wykorzystania mysich modeli różnych nowotworów układu krwiotwórczego w pracy badawczej oraz z zakresu cytometrii przepływowej. Dr Góral bierze aktywny udział w wykonywaniu eksperymentów, przez co nabywa praktycznych umiejętności z zakresu izolacji, oczyszczania i hodowli w warunkach in vitro zmienionych nowotworowo limfocytów B, a także przygotowania próbek, ich analizy cytometrycznej i obróbki uzyskanych danych. Zdobyte doświadczenie dr Agnieszka Góral z pewnością wykorzysta w swojej dalszej pracy naukowej.

Dr Góral jest zaangażowana między innymi w projekt realizowany przez Dr Ritę Barbosa, celem którego jest wyjaśnienie mechanizmów prowadzących do rozwoju jednego z podtypów rozlanego chłoniaka z dużych limfocytów B (ang. activated B-cell diffuse large B-cell lymphoma, ABC-DLBCL). Charakterystyczne dla tego nowotworu zmiany w ekspresji niektórych genów prowadzą do zaburzenia procesu różnicowania limfocytów B w kierunku plazmocytów oraz patologicznego nagromadzenia się  tych częściowo zróżnicowanych komórek. Wykorzystując nowy transgeniczny mysi model, Dr Barbosa bada wzajemne oddziaływanie pomiędzy wybranymi onkogenami oraz ich rolę w patogenezie ABC-DLBCL. 

 

fot. Rita Barbosa

AG CRICK 2

OPEN