Arrow
Arrow
Slider

WP1 Lider: dr Beata Pyrzynska (WUM); Zastępca Lidera: dr Małgorzata Firczuk (WUM)

Pakiet zadań nr 1 jest zorientowany na wzmocnienie doskonałości naukowej i innowacyjnej pracowników WUM. Planowane są wizyty pracowników WUM (28 wyjazdów trwających w sumie 32 miesiące) we wszystkich czterech partnerskich instytucjach badawczych. W wizytach uczestniczą głównie doświadczeni naukowcy (doktorzy i liderzy grup) a także, w mniejszym zakresie, najlepsi doktoranci z WUM. Podczas wizyt, dla badaczy z WUM udostępniony jest najnowocześniejszy sprzęt i wszelkie udogodnienia funkcjonujące w instytucjach przyjmujących.


Wizyty twinningowe w The Chancellor, Masters and Scholars of the University of Oxford UOXF w Wielkiej Brytanii (Laboratorium prof. Vincenzo Cerundolo)

Temat: Mechanizmy interakcji układu odpornościowego gospodarza z nowotworem. Transfer know-how związanego z planowaniem i realizacją badań klinicznych.

Laboratorium prof. Vincenzo Cerundolo zajmuje się następującymi zagadnieniami:

 • analiza swoistej przeciwnowotworowej odpowiedzi immunologicznej z wykorzystaniem tetrametrów HLA klasy I
 • badanie roli mikrośrodowiska guza w hamowaniu swoistej przeciwnowotworowej odpowiedzi immunologicznej
 • badanie roli arginazy II w proliferacji komórek T i komórek macierzystych układu krwiotwórczego
 • analiza wzajemnych oddziaływań pomiędzy niezmiennymi komórkami NKT i komórkami B
 • techniki stosowane do monitorowania ilości i fenotypu komórek NKT u zdrowych i u chorych
 • opracowanie analiz funkcjonalnych aktywacji niezmiennych komórek NKT i ich wpływu na adoptywną odpowiedź immunologiczną, zarówno in vitro jak i in vivo
 • opracowanie optymalnych protokołów stymulowania niezmiennych komórek NKT in vivo w celu znacznego wzmocnienia odpowiedzi immunologicznej
 • opracowanie programu badań klinicznych w celu oceny skuteczności szczepionek przeciwnowotworowych u ludzi w I / II fazie badań klinicznych.

Wizyty twinningowe w Francis Crick Institute (CRICK) w Wielkiej Brytanii (Laboratorium prof. Dinisa Calado)

Temat: Opracowanie modeli przedklinicznych i ich wykorzystanie w immunoonkologii.

Laboratorium prof. Dinisa Calado zajmuje się następującymi zagadnieniami:

 • izolacja z tkanek i hodowla pierwotnych komórek B z zastosowaniem metod, które umożliwiają zbadanie interakcji komórek B z mikrośrodowiskiem i komórkami immunologicznymi
 • opracowanie protokołów do namnażania centrocytów i centroblastów in vitro (wspólna hodowla z odpowiednimi komókami mikrośrodowiska i cytokinami)
 • wielokolorowa (do 17 kolorów dla pojedynczej komórki) analiza metodą cytometrii przepływowej, pozwalająca badać rozwój, proliferację i stan zróżnicowania limfocytówB pamięci długowiecznych komórek plazmatycznych
 • opracowanie mysich modeli nowotworów ludzkich w celu identyfikacji mutacji przyczynowych i zbadania ich roli w określonym kontekście genetycznym
 • najnowocześniejsze techniki genetyczne w warunkach in vivo w modelach mysich, gdzie mutacje typu zyskania-funkcji (gain-of-function) i / lub utraty-funkcji (loss-of-function) są wprowadzane specyficznie w określonych populacjach komórek odpornościowych
 • opracowanie nowych metod genetycznych u myszy, umożliwiających wprowadzenie mutacji onkogennych do niewielkiej części centroblastów, w sposób czasowo regulowany. Modele teodzwierciedlają sporadyczny charakter nowotworu i umożliwiają obserwację i badanie komórek zmutowanych, w miarę postępu i rozwoju nowotworu
 • adoptywne transfery wybranych populacji komórek odpornościowych.

Wizyty twinningowe w Oslo University Hospital (OUS) w Norwegii (Laboratorium prof. Karla-Johana Malmberga).

Temat: Immunoterapie adoptywne w walce z rakiem. Transfer know-how związanego z planowaniem i realizacją badań klinicznych.

Laboratorium profesora Karla-Johana Malmberga specjalizuje się w następujących obszarach:

 • izolacja, hodowla i rozwój unikalnych populacji ludzkich komórek NK
 • opracowanie funkcjonalnych testów cytometrycznych do oceny cytotoksycznosci komórkowej zależnej od przeciwciał
 • testy koniugacji do mikroskopii konfokalnej i analizy ImageSTREAM
 • opracowanie nowych testów funkcjonalnych z wykorzystaniem wielokolorowej cytometrii przepływowej, wykrywających do 16 parametrów, które analizują poziom ukształtowania status różnicowania i funkcje komórek NK
 • opracowywanie optymalnych protokołów stymulacji komórek NK (cytokiny, ekspresja ligandów receptora NK, przeciwciała)
 • wysoko-wymiarowe profilowanie immunologiczne przy użyciu technologii CyTOF
 • modyfikacja genetyczna komórek NK (nukleofekcja, transfekcja, transdukcja)
 • opracowanie optymalnych protokołów do analizy przekazywania sygnałów w komórkach NK
 • opracowanie testów funkcjonalnych do badania aktywności komórek NK w krwi pacjentów
 • analiza bioinformatyczna (bazy danych, dane mikromacierzy, genomika statystyczna)
 • badania translacyjne dotyczące immunoterapii komórek NK (projektowania i prowadzenia badań klinicznych)
 • rozwój adoptywnych immunoterapii w walce z rakiem.

Wizyty twinningowe w Międzynarodowym Centrum Inżynierii Genetycznej i Biotechnologii (ICGEB) we Włoszech (Laboratorium prof. Dimitara Efremova).

Temat: Tworzenie i wykorzystanie modeli zwierzęcych do badań hematoonkologicznych.

Laboratorium prof. Dimitara Efremov specjalizuje się w następujących zagadnieniach:

 • izolacja i hodowla pierwotnych komórek przewlekłej białaczki limfoblastycznej B komórkowej (CLL) z zastosowaniem metod, które umożliwiają badanie oddziaływania komórek CLL z z mikrośrodowiskiem i komórkami immunologicznymi
 • modyfikacje genetyczne (nukleofekcja, transfekcja, transdukcja) pierwotnych komórek B i komórek CLL
 • modele zwierzęce CLL (Eμ-TCL1tg, Zap70tg, PTPN22ko, etc.) w
 • mysi model ksenotransplantacyjny ludzkich komórek CLL (myszy NSG)
 • analiza szlaków przekazywania sygnałów z receptora BCR w pierwotnych komórkach CLL
 • phospho-flow i analiza wielokolorowej cytometrii przepływowej
 • badania przedkliniczne nowych terapii celowanych w mysich modelach CLL.

Intranet - Logowanie

Zaloguj

Patroni medialni

patronaty

OPEN