Arrow
Arrow
Slider

WP2 Lider: dr Magdalena Winiarska (WUM); Zastępca Lidera: dr Radosław Zagożdżon (WUM)

W ramach Pakietu Zadań WP2 zostanie zorganizowana międzynarodowa szkoła letnia oraz dwa warsztaty poświęcone wymianie aktualnej wiedzy oraz najnowocześniejszych metodologii stosowanych w dziedzinie immunoonkologii.

Międzynarodowa szkoła letnia "Immunoonkologia"
Zaplanowana na 2,5 dnia międzynarodowa szkoła letnia będzie poświęcona wymianie aktualnej wiedzy w dziedzinie immunoonkologii. Uczestnicy zostaną wybrani spośród międzynarodowych kandydatów w oparciu o ich listy motywacyjne i CV, przy czym co najmniej 12 uczestników (60%) zostanie wybranych z krajów członkowskich UE położonych w Europie Wschodniej. Wydatki związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i materiałami promocyjnymi zostaną pokryte przez organizatorów (WUM) ze środków projektu STREAM. Prelegentami będą członkowie Konsorcjum (Prof. J. Gołąb, prof V. Cerundolo, Prof. D. Caladoprof, K.J. Malmberg oraz Prof. D. Efremov), a także dwie dodatkowe osoby, eksperci w dziedzinie immunoterapii. Szkoła letnia ma na celu: umożliwić wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy wszystkimi partnerami konsorcjum, przyczynić się do upowszechniania wiedzy wśród młodych uczestników z państw członkowskich UE w Europie Wschodniej, promowania działań projektu STREAM wśród międzynarodowej społeczności naukowej oraz do upowszechnienia immunoonkologii w Europie.

Praktyczne warsztaty "Zastosowanie metod cytometrii przepływowej w immunoonkologii"
Podczas 2-dniowych praktycznych warsztatów zorganizowanych w Zakładzie Immunologii WUM uczestnicy będą mieli możliwość zwiększenia wiedzy teoretycznej i praktycznej na temat aktualnych zastosowań zaawansowanej cytometrii przepływowej. Metoda ta jest szczególnie ważna w badaniu funkcji układu odpornościowego i rozwija się bardzo szybko, dlatego konieczna jest częsta aktualizacja wiedzy. Warsztaty będą reklamowane wśród przedstawicieli polskiego środowiska naukowego, a uczestnicy zostaną wybrani na podstawie listu motywacyjnego. Podczas warsztatów członkowie Konsorcjum STREAM zaprezentują w formie wykładów szeroką gamę zastosowań cytometrii przepływowej w immunoonkologii. W części praktycznej będzie uczestniczyć po 10 osób (zorganizowane dwukrotnie, w sumie dla 20 wybranych uczestników), aby umożliwić każdemu uczestnikowi dostęp do sprzętu. Trzech specjalistów technicznych (takich jak specjaliści z Becton-Dickinson) wyjaśni możliwe zastosowania cytometrii przepływowej oraz omówi ich mocne i słabe strony. W warsztatach zostanie wykorzystany sprzęt  zlokalizowany w Zakładzie Immunologii WUM, tj. wielokolorowy cytometr przepływowy Accuri oraz cytometr przepływowy/sorter FACSAria.

Warsztaty teoretyczne "Immunoterapia adoptywna w leczeniu nowotworów"
Jednodniowe warsztaty teoretyczne zostaną zorganizowane na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym i będą poświęcone bieżącym strategiom w immunoterapii adoptywnej. Oprócz członków Konsorcjum STREAM, zostaną zaproszeni dwaj dodatkowi prelegenci, eksperci europejscy w dziedzinie adoptywnych terapii komórek T (w sumie 7 wykładów). Warsztaty będą reklamowane wśród polskiej społeczności naukowej, jak również wśród przedstawicieli przemysłu farmaceutycznego i biotechnologicznego, co przyczyni się do rozpowszechniania wiedzy i promocji projektu STREAM na dużą skalę. Uczestnicy będą mogli zaprezentować swoje wyniki badań w postaci plakatów, aby ułatwić wymianę wiedzy między środowiskiem naukowym oraz przemysłem farmaceutycznym i biotechnologicznym, a w efekcie przyczynić się do powstania innowacyjnych projektów. Co najważniejsze, członkowie Zakładu Immunologii WUM, biorący udział w projekcie STREAM, będą mieli możliwość zaprezentowania swoich wyników badań i postępów w dziedzinie immunoonkologii i przedyskutowania ich z ekspertami.

Intranet - Logowanie

Zaloguj

Patroni medialni

patronaty

OPEN