Arrow
Arrow
Slider

WP3 Lider: dr Radosław Zagożdżon (WUM); Zastępca Lidera: dr Beata Pyrzynska (WUM)

Pakiet zadań WP3 zakłada uczestnictwo w konferencjach naukowych. Zadania w ramach pakietu WP3 są zorientowane na wszystkich członków Konsorcjum STREAM, którzy biorą udział w licznych konferencjach i spotkaniach poświęconych zarówno immunologii, immunoonkologii lub innowacji w nauce i medycynie. Głównym celem WP3 jest stymulowanie wymiany wiedzy, doświadczeń, pogłębianie współpracy wśród wszystkich państw członkowskich UE i krajów stowarzyszonych.

W ramach projektu STREAM zaplanowano uczestnictwo 47 naukowców w konferencjach europejskich. Konferencje te obejmują: Kongres Europejskiego Stowarzyszenia Hematologii (EHA), Europejski Kongres Immunologii (ECI), sympozja poświęcone komórkom NK, konferencje i sympozja organizowane przez CIMT (Stowarzyszenie Immunoterapii Nowotworów), Europejską Federację Towarzystw Immunologicznych (EFIS), SNI (Stowarzyszenie poświęcone komórkom NK), EMBO i FEBS. Dodatkowo zaplanowano uczestnictwo 11 członków konsorcjum w konferencjach w krajach pozaeuropejskich, w tym: w zjeździe Amerykańskiego Towarzystwa Hematologicznego (ASH) oraz w corocznych spotkaniach Amerykańskiego Stowarzyszenia Badań nad Rakiem (AACR), a także w prestiżowej konferencji bioinformatycznej (TBC) i sympozjach Keystone.

 

Zestawienie wybranych międzynarodowych konferencji w dziedzinie immunologii, onkologii oraz immunoonkologii:

II Konferencja “Immunoterapia Nowotworów” – 20 maja 2016, Łódź
http://immuno-onkologia.pl/druga-konferencja-immunoterapia-nowotworow-2016-lodz/ 

Międzynarodowa Konferencja “Immunologia Nowotworów i Immunoterapia” – 28-30 lica 2016, Melbourne, Australia
http://tumorimmunology.conferenceseries.com/ 

6-ta Międzynarodowa Konferencja i Wystawa Immunologiczna – 24-26 października 2016, Chicago, Illinois, USA
http://immunology.conferenceseries.com/ 

 

Intranet - Logowanie

Zaloguj

Patroni medialni

patronaty

OPEN