Arrow
Arrow
Slider

WP4 Lider: prof. Jakub Gołąb (WUM); Zastępca Lidera: Ewa Debudaj (WUM)

Pakiet Zadań WP4 obejmuje następujące działania:

Zarządzanie projektem i koordynacja wszystkich zadań. Kierownik projektu STREAM, prof. Jakub Gołąb, to młody i przedsiębiorczy kierownik Zakładu Immunologii w WUM. Prof. Gołąb zdobył doświadczenie w kierowaniu projektami europejskim podczas realizacji współfinansowanego przez Komisję Europejską projektu BASTION (REGPOT-2012-2013-1). Prof. Gołąb zrealizował wszystkie cele projektu BASTION związane ze wzmocnieniem potencjału ludzkiego, inwestycjami w sprzęt i potencjał infrastruktury IT w WUM, oraz wzmocnieniem potencjału innowacyjnego. W celu dalszego pełnego wykorzystania i utrzymania tego potencjału, jak również zwiększenia naukowej doskonałości i innowacji w Zakładzie Immunologii WUM, prof. Gołąb koordynuje bieżący projekt STREAM, którego podstawowym celem jest współpraca z czterema instytucjami europejskimi, liderami w dziedzinie immunoonkologii.


Ewa Debudaj

Menadżer Projektu, Ewa Debudaj

Ewa Debudaj ukończyła Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie z dyplomem magistra w zakresie finansów i bankowości oraz Uniwersytet Psychologii Społecznej w Warszawie (SWPS), uzyskując stopień magistra filologii angielskiej. Ukończyła również podyplomowe studia w zakresie handlu międzynarodowego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, a także w zakresie tłumaczeń prawnych i uwierzytelnionych na SWPS.

Ewa posiada duże doświadczenie w prowadzeniu międzynarodowych projektów i inicjatyw wspólnotowych. Odpowiadała za koordynację licznych projektów w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego, za zarządzanie projektami w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, oraz w ramach Programu Ramowego w zakresie Badań i Rozwoju Technologicznego. Jako prelegent i juror uczestniczyła w konferencjach i warsztatach poświęconych promocji i wdrażaniu programów unijnych.

Ewa jest odpowiedzialna za administracyjne i finansowe zarządzanie projektem STREAM.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


 

Karolina Koziejowska

Specjalista PR, Karolina Koziejowska

Karolina Koziejowska, absolwentka psychologii na Uniwersytecie Warszawskim – specjalizacje: psychologia ekonomiczna (zachowania konsumenckie, badania marketingowe, psychologia reklamy i PR) oraz psychologia organizacji i pracy. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie Public Relations i strategicznego komunikowania się w firmach w Szkole Głównej Handlowej, gdzie jest również członkiem Stowarzyszenia Menedżerów Nowej Gospodarki. Jest certyfikowanym Project Managerem metodologii IPMA oraz akredytowanym doradcą PARP w zakresie CSR.

Ma wieloletnie doświadczenie w zakresie marketingu i public relations zdobywane najpierw w największych warszawskich agencjach PR, a następnie prowadząc własną agencję PR. Specjalizuje się w kampaniach społecznych o tematyce zdrowotnej, a także w promocji projektów unijnych.

Jest certyfikowanym trenerem biznesu i od kilku lat prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu komunikacji, HR, PR, marketingu oraz CSR.

W ramach projektu STREAM Karolina zajmuje się promocją projektu, organizacją warsztatów i szkoły letniej oraz upowszechnianiem wyników badań prowadzonych w ramach projektu.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Spotkania Kierownika Projektu z zespołem wspierającym („spotkania CST”). Menadżer projektu organizuje spotkania z Kierownikiem Projektu, zespołem wspierającym oraz specjalistą PR przynajmniej raz na kwartał. Spotkania poświęcone są przedstawieniu i omówieniu postępów w realizacji projektu oraz najbliższym planom związanym z realizacją każdego pakietu zadań. W praktyce, spotkania organizowane są przynajmniej dwa razy w miesiącu. Zapewnia to skuteczne monitorowanie przez Kierownika i Menadżera Projektu postępu w realizacji wszystkich pakietów zadań, osiągnięć naukowych, innowacyjności podejmowanych przedsięwzięć , a także prawidłowego wykorzystania środków finansowych.

Spotkania Grupy sterującej. Grupa sterująca składa się ze wszystkich członków Konsorcjum (Prof. J. Gołąb, prof. V. Cerundolo Prof. D. Calado, prof. K-J Malmberg oraz Prof. D. Efremov), zespołu wspierającego, menadżera projektu i specjalisty PR. Członkowie grupy spotykają się raz w roku na WUM w celu dokonania przeglądu postępów w realizacji projektu, poprawy jakości badań i wdrożenia rozwiązań innowacyjnych.

Promocja projektu STREAM. Promocja projektu jest zorientowana na cztery grupy docelowe: społeczność naukową i klinicystów, decydentów, przedstawicieli przemysłu i społeczeństwo. Podejmowane działania promocyjne mają na celu zaspokojenie potrzeb i oczekiwań każdej grupy docelowej i są realizowane poprzez następujące działania:

  • prowadzenie strony internetowej projektu STREAM
  • imprezy promocyjne: międzynarodową szkołę letnią i warsztaty
  • współpracę z mediami w celu zapewnienia rozpoznawalności projektu
  • promocję tekstów publikowanych w trakcie realizacji projektu

Intranet - Logowanie

Zaloguj

Patroni medialni

patronaty

OPEN