Arrow
Arrow
Slider

Międzynarodowa Letnia Szkoła Immunoonkologii - informacje ogólne

 

Międzynarodowa Letnia Szkoła Immunoonkologii, organizowana w ramach Projektu STREAM, odbędzie się w dniach 27-28 czerwca 2016 w Warszawie. Celem dwudniowego spotkania jest stworzenie platformy dialogu światowych specjalistów z dziedziny immunoonkologii z młodymi badaczami z krajów europejskich, wymiana doświadczeń pomiędzy konsorcjantami w ramach projektu STREAM, a także promocja zagadnień związanych z immunoonkologią w środowisku europejskich naukowców.

Pierwszy dzień spotkania będzie poświęcony prezentacjom projektów prowadzonych przez młodych naukowców z europejskich ośrodków badawczych.

Drugiego dnia wygłoszą prezentacje czołowi badacze z wiodących ośrodków europejskich i amerykańskich instytutów naukowych:

  • Yupo Ma (Stony Brook University, New York, USA)
  • Andreas Hadjinicolaou (University of Oxford, UK)
  • Karl-Johan Malmberg (Oslo University Hospital, Norwegia)
  • Marcin Okroj (Medical University of Gdansk, Polska)
  • Dinis Calado (The Francis Crick Institute, London, UK)
  • Dimitar Efremov (International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology, Trieste, Włochy)
  • Jakub Gołąb (Medical University of Warsaw, Polska)

Uczestnicy zaproszeni do zaprezentowania swoich wyników zostaną wybrani spośród kandydatów w oparciu o CV i krótki opis prezentowanego projektu, przy czym co najmniej 12 uczestników (60%) zostanie wybranych z krajów członkowskich UE położonych w Europie Centralno-Wschodniej lub Wschodniej. 

Wydatki związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i materiałami promocyjnymi zostaną pokryte dla 20 najlepszych kandydatów przez organizatorów (WUM) ze środków projektu STREAM. Dojazd na koszt własny. 

OPEN