Arrow
Arrow
Slider

O projekcie

Głównym celem projektu STREAM jest stworzenie możliwości współpracy najlepszych europejskich ośrodków badawczych, które w profesjonalny sposób łączą doświadczenie naukowe i innowacyjne podejście w dziedzinie immunonkologii, w celu utworzenia międzynarodowego, długoterminowego, strategicznego partnerstwa z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym (WUM). Immunoonkologia jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin badań związanych z biologią i terapią nowotworów. Koordynator projektu, WUM, jest wiodącym w Polsce ośrodkiem naukowym, w którym prowadzone są badania w dziedzinie onkologii i aspiruje do roli jednego z najlepszych uniwersytetów zajmujących się immunoonkologią w Europie Środkowej i Wschodniej.

 W ramach projektu, WUM planuje wzmocnić dialog naukowy i współpracę z następującymi, wyróżniającymi się ośrodkami badawczymi:

  • The Chancellor, Masters and Scholars of the University of Oxford UOXF
  • Francis Crick Institute (Instytut Francisa Cricka) CRICK
  • Oslo University Hospital (Szpital Uniwersytecki w Oslo) OUS
  • International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology (Międzynarodowe Centrum Inżynierii Genetycznej i Biotechnologii) ICGEB.

Projekt STREAM zakłada międzynarodowe wizyty pracowników naukowych we współpracujących zespołach badawczych, wspólną organizację letniej szkoły i warsztatów, a także aktywny udział naukowców projektu STREAM w prestiżowych konferencjach naukowych.

W ramach projektu STREAM staramy się znacząco wzmocnić potencjał naukowy WUM w dziedzinie immunoonkologii. Spodziewamy się, że skala i innowacyjny charakter projektu pozwolą osiągnąć nowy poziom doskonałości przez WUM  - uznanego w świecie i konkurencyjnego ośrodka badawczego, co przyczyni się do dobrobytu społeczeństwa i rozwoju gospodarki opartej na wiedzy w Polsce i UE.

OPEN