Arrow
Arrow
Slider

Granty

Poszukiwanie nowych strategii zwiększających skuteczność immunoterapii (STIMUNO)
Kierownik grantu: dr hab. Magdalena Winiarska
Kwota: 1 498 750 EUR 
Lata: 2019-2024
Instytucja przyznająca grant: Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERC)
https://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/erc_2018_stg_results_all_domains.pdf


Zbadanie roli arginazy-1 jako potencjalnego celu terapii w leczeniu szpiczaka oraz w zmniejszaniu kardiotoksycznego działania inhibitorów proteasomu.

Kierownik grantu: prof. dr hab. Jakub Adam Gołąb
Kwota:  PLN
Lata: 
Instytucja przyznająca grant: Narodowe Centrum Nauki (NCN)


Zbadanie roli arginazy-1 w przeciwnowotworowym działaniu inhibitorów punktów kontrolnych
Kierownik grantu: Prof. Dominika Nowis
Kwota: 1 767 635 PLN
Lata: 2017-2020
Instytucja przyznająca grant: Narodowe Centrum Nauki (NCN)


Ocena skuteczności przeciwnowotworowej nowego chimerycznego receptora antygenowego ukierunkowanego na cząsteczkę PD-L1
Kierownik grantu: Dr hab. Radosław Zagożdżon
Kwota: 1 688 480 PLN
Lata: 2017-2020
Instytucja przyznająca grant: Narodowe Centrum Nauki (NCN)


Komórki NK z indukowalną ekspresją CAR jako nowa immunoterapia zwiększająca skuteczność przeciwciał monoklonalnych
Kierownik grantu: Dr Beata Pyrzyńska
Kwota: 1 651 770 PLN
Lata: 2017-2020
Instytucja przyznająca grant: Narodowe Centrum Nauki (NCN)


Ocena skuteczności nowych, synergistycznych kombinacji leków w terapii nowotworów wywodzących się z limfocytów B
Kierownik grantu: Dr Małgorzata Firczuk
Kwota: 1 386 300 PLN
Lata: 2017-2019
Instytucja przyznająca grant: Narodowe Centrum Nauki (NCN)


Poszukiwanie nowych mechanizmów obrony komórek NK przed supresyjnym wpływem wybranych elementów środowiska nowotworu
Kierownik grantu: Dr Magdalena Winiarska
Kwota: 1 390 680 PLN
Lata: 2016-2019
Instytucja przyznająca grant: Narodowe Centrum Nauki (NCN)


Poszukiwanie terapii zwiększających skuteczność immunoterapii przeciwciałami anty-CD20 w modelach in vivo
Kierownik grantu: Dr Magdalena Winiarska
Kwota: 1 996 420 PLN
Lata: 2016-2021
Instytucja przyznająca grant: Narodowe Centrum Nauki (NCN) 


Badanie skuteczności nowych pro-oksydacyjnych strategii w leczeniu ostrej białaczki limfoblastycznej B komórkowej
Kierownik grantu: Dr Małgorzata Firczuk
Kwota: 1 588 300 PLN
Lata: 2016-2020
Instytucja przyznająca grant: Narodowe Centrum Nauki (NCN)


Rola enzymów antyoksydacyjnych zależnych od grup tiolowych w raku piersi z ekspresją receptora estrogenowego
Kierownik grantu: Dr Radosław Zagożdżon
Kwota: 1 213 233 PLN
Lata: 2015-2018
Instytucja przyznająca grant: Narodowe Centrum Nauki (NCN)


Badanie wpływu szlaku AKT na ekspresję CD20 oraz działanie przeciwnowotworowe terapeutycznych przeciwciał monoklonalnych
Kierownik grantu: Dr Beata Pyrzyńska
Kwota: 1 074 759 PLN
Lata: 2014-2017
Instytucja przyznająca grant: Narodowe Centrum Nauki (NCN)


Badanie wpływu zahamowania szlaków związanych z aktywacją receptora limfocytów B (BCR) na ilość CD20 w komórkach nowotworowych i działanie przeciwciał monoklonalnych anty-CD20
Kierownik grantu: Dr Magdalena Winiarska
Kwota: 786 000 PLN
Instytucja przyznająca grant: Narodowe Centrum Nauki (NCN)


Ocena peroksyredoksyn 1 i 2 wraz z układem tioredoksyna-reduktaza tioredoksyny jako nowych celów terapeutycznych w chłoniakach wywodzących się z limfocytów B
Kierownik grantu: Dr Radosław Zagożdżon
Kwota: 987 000 PLN
Lata: 2012-2016
Instytucja przyznająca grant: Narodowe Centrum Nauki (NCN)

OPEN