Arrow
Arrow
Slider

Granty

Zbadanie roli arginazy-1 w przeciwnowotworowym działaniu inhibitorów punktów kontrolnych
Kierownik grantu: Prof. Dominika Nowis
Kwota: 1 767 635 PLN
Lata: 2017-2020
Instytucja przyznająca grant: Narodowe Centrum Nauki (NCN)


Ocena skuteczności przeciwnowotworowej nowego chimerycznego receptora antygenowego ukierunkowanego na cząsteczkę PD-L1
Kierownik grantu: Dr hab. Radosław Zagożdżon
Kwota: 1 688 480 PLN
Lata: 2017-2020
Instytucja przyznająca grant: Narodowe Centrum Nauki (NCN)


Komórki NK z indukowalną ekspresją CAR jako nowa immunoterapia zwiększająca skuteczność przeciwciał monoklonalnych
Kierownik grantu: Dr Beata Pyrzyńska
Kwota: 1 651 770 PLN
Lata: 2017-2020
Instytucja przyznająca grant: Narodowe Centrum Nauki (NCN)


Ocena skuteczności nowych, synergistycznych kombinacji leków w terapii nowotworów wywodzących się z limfocytów B
Kierownik grantu: Dr Małgorzata Firczuk
Kwota: 1 386 300 PLN
Lata: 2017-2019
Instytucja przyznająca grant: Narodowe Centrum Nauki (NCN)


Poszukiwanie nowych mechanizmów obrony komórek NK przed supresyjnym wpływem wybranych elementów środowiska nowotworu
Kierownik grantu: Dr Magdalena Winiarska
Kwota: 1 390 680 PLN
Lata: 2016-2019
Instytucja przyznająca grant: Narodowe Centrum Nauki (NCN)


Poszukiwanie terapii zwiększających skuteczność immunoterapii przeciwciałami anty-CD20 w modelach in vivo
Kierownik grantu: Dr Magdalena Winiarska
Kwota: 1 996 420 PLN
Lata: 2016-2021
Instytucja przyznająca grant: Narodowe Centrum Nauki (NCN)


Badanie skuteczności nowych pro-oksydacyjnych strategii w leczeniu ostrej białaczki limfoblastycznej B komórkowej
Kierownik grantu: Dr Małgorzata Firczuk
Kwota: 1 588 300 PLN
Lata: 2016-2020
Instytucja przyznająca grant: Narodowe Centrum Nauki (NCN)


Rola enzymów antyoksydacyjnych zależnych od grup tiolowych w raku piersi z ekspresją receptora estrogenowego
Kierownik grantu: Dr Radosław Zagożdżon
Kwota: 1 213 233 PLN
Lata: 2015-2018
Instytucja przyznająca grant: Narodowe Centrum Nauki (NCN)


Badanie wpływu szlaku AKT na ekspresję CD20 oraz działanie przeciwnowotworowe terapeutycznych przeciwciał monoklonalnych
Kierownik grantu: Dr Beata Pyrzyńska
Kwota: 1 074 759 PLN
Lata: 2014-2017
Instytucja przyznająca grant: Narodowe Centrum Nauki (NCN)


Badanie wpływu zahamowania szlaków związanych z aktywacją receptora limfocytów B (BCR) na ilość CD20 w komórkach nowotworowych i działanie przeciwciał monoklonalnych anty-CD20
Kierownik grantu: Dr Magdalena Winiarska
Kwota: 786 000 PLN
Instytucja przyznająca grant: Narodowe Centrum Nauki (NCN)


Ocena peroksyredoksyn 1 i 2 wraz z układem tioredoksyna-reduktaza tioredoksyny jako nowych celów terapeutycznych w chłoniakach wywodzących się z limfocytów B
Kierownik grantu: Dr Radosław Zagożdżon
Kwota: 987 000 PLN
Lata: 2012-2016
Instytucja przyznająca grant: Narodowe Centrum Nauki (NCN)

OPEN