Arrow
Arrow
Slider

Rola L-argininy w nadzorze immunologicznym

Nadzór immunologiczny jest procesem obronnym organizmu, podczas którego komórki układu odpornościowego rozpoznają i niszczą zarówno komórki nowotworowe jak i zmiany przednowotworowe.

Rola mikrośrodowiska guza w immunoterapii nowotworów

Nowotwór złośliwy, oprócz komórek nowotworowych, składa się z wielu innych rodzajów komórek: podścieliska, naczyń krwionośnych, a także licznych komórek układu odpornościowego, które wspólnie nazywane są mikrośrodowiskiem nowotworu.

Zastosowanie komórek NK w immuno-onkologii

Komórki NK należą do komórek układu odpornościowego i stanowią 5%-15% limfocytów. Zostały odkryte i opisane w latach 70-tych XX wieku i od tamtej pory są intensywnie badane ze względu na ich unikalne zdolności zabijania komórek nowotworowych lub komórek zakażonych wirusem. Zdolność do zabijania komórek docelowych, zwana inaczej cytotoksycznością komórek NK, podlega ścisłej regulacji i zależy od pobudzenia odpowiednich receptorów hamujących (tj. receptory typu KIR) i aktywujących, obecnych na komórkach NK.

Chimeryczne receptory antygenowe (CARs)

Adoptywny transfer komórek jest rodzajem immunoterapii nowotworów, która wykorzystuje pobrane od pacjentów komórki cytotoksyczne (limfocyty T lub komórki NK). Komórki te poddawane są aktywacji i modyfikacjom in vitro (w warunkach laboratoryjnych), mającym na celu nasilenie rozpoznawania i zabijania komórek nowotworowych. Niedawno zastosowana modyfikacja tej techniki, wykorzystująca chimeryczne receptory antygenowe (ang. chimeric antygen receptors – CARs), okazała się skuteczną metodą leczenia pacjentów z zaawansowanymi nowotworami układu krwiotwórczego.

 

Immunoterapia nowotworów

Zgodnie z teorią nadzoru immunologicznego, układ odpornościowy ma zdolność do kontrolowania rozwoju nowotworu. W procesie onkogenezy (powstawania nowotworu) w komórkach guza dochodzi do kumulacji licznych mutacji – błędów w DNA.

Immunoonkologia – przełom w leczeniu nowotworów

 

Immunoonkologia łączy dwie dziedziny nauki – onkologię oraz immunologię (naukę o odporności). Jej podstawowym celem jest terapia nowotworów poprzez stymulację układu odpornościowego pacjenta (immunoterapia). Jak tłumaczy dr Radosław Zagożdżon, jeden z liderów w projekcie STREAM, immunoterapia polega na ingerencji w układ immunologiczny pacjenta za pośrednictwem cytokin, przeciwciał, szczepionek, a nawet komórek układu odpornościowego pacjenta.

OPEN