Arrow
Arrow
Slider

Nowy artykuł Zespołu STREAM!

Członkowie zespołu STREAM opublikowali artykuł naukowy w czasopiśmie Redox biology (IF=7,126), opisujący nową, pro-oksydacyjną strategię zabijania komórek nowotworowych.

Pierwszymi autorkami artykułu są dr Agnieszka Graczyk-Jarzynka z Zespołu dr hab. Magdaleny Winiarskiej, oraz dr Agnieszka Góral, z Zespołu dr Małgorzaty Firczuk. Badania były prowadzone we współpracy m. in. z Zespołem prof. Dimitara Efremova, jednego z konsorcjantów projektu STREAM. Autorzy wykazali, że usunięcie genu kodującego peroksyredoksynę 1 w komórkach nowotworowych wywodzących się z limfocytów B, nasila przeciwnowotworowe działanie L-askorbinianu (witaminy C) w modelach komórkowych in vitro oraz in vivo w modelu mysim. Ponadto, połączenie L-askorbinianu z auranofiną, lekiem drobnocząsteczkowym pośrednio hamującym peroksyredoksynę 1, bardzo skutecznie i selektywnie zabija komórki nowotworowe przewlekłej białaczki limfocytowej i inne komórki nowotworowe wywodzące się z limfocytów B. W artykule opisany jest również proponowany mechanizm wyjaśniający synergistyczne działanie kombinacji tych związków. Pełną wersję artykułu można przeczytać na stronie Redox biology: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213231718307353

Silne, synergistyczne działanie auranofiny i L-askorbinianu na komórki nowotworowe potrójnie negatywnego raka piersi, najbardziej agresywnego spośród nowotworów piersi, zostało również opisane przez grupę badawczą z Instytutu Curie w Paryżu, w artykule opublikowanym równolegle w czasopiśmie Journal of National Cancer Institute: https://academic.oup.com/jnci/advance-article/doi/10.1093/ije/djy149/5193772

OPEN