Arrow
Arrow
Slider

Nowy artykuł dr Małgorzaty Bajor w British Journal of Cancer

Członek zespołu STREAM, dr Małgorzata  Bajor, w nowym artykule opublikowanym w British Journal of Cancer, wraz z innymi naukowcami opisuje działanie peroksyredoksyny 1 (PRDX1) w chorobie nowotworowej.

Artykuł przedstawia badania, które podjęto w celu określenia roli PRDX1 i jego homologa PRDX2, w komórkach nowotworowych raka piersi. Okazuje się, że jedynie obniżenie poziomu PRDX1 w znacznym stopniu osłabia szybkość wzrostu komórek raka sutka oraz uwrażliwia komórki nowotworowe na działanie terapii prooksydacyjnych. Wyniki badań wskazują na PRDX1 jako atrakcyjny punkt uchwytu dla terapii przeciwnowotworowej raków piersi. Planowane są dalsze badania dotyczące białka PRDX1 w związku z pozytywnym wynikiem dotychczasowych prac badawczych.

Artykuł dostępny jest tutaj: https://www.nature.com/articles/s41416-018-0263-y

OPEN