Arrow
Arrow
Slider

Nowy artykuł zespołu pod kierownictwem Prof. Karla-Johana Malmberga

Zespół badawczy pod kierownictwem Prof. Karla-Johana Malmberga (Oslo University Hospital), jednego z badaczy współpracujących z projektem STREAM, opublikował niedawno artykuł pt. “Intrinsic Functional Potential of NK-Cell Subsets Constrains Retargeting Driven by Chimeric Antigen Receptors” (Cancer Immunol Res. 2018 Feb 19. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29459477) prezentujący wyniki badań prowadzonych przez ośrodki w Norwegii i Szwecji, w ścisłej współpracy z badaczami z Zakładu Immunologii WUM. Praca badaczy z WUM wykonywana była w Oslo między innymi w ramach wyjazdów twinningowych w projekcie STREAM.

 

W ramach opublikowanego projektu badawczego opracowano metodę genetycznych modyfikacji związanych z wprowadzeniem do pierwotnych komórek NK wektorów kodujących chimeryczne receptory antygenowe (CAR, http://www.stream.wum.edu.pl/pl/baza-wiedzy/76-chimeryczne-receptory-antygenowe-cars ). Ponadto sprawdzono możliwość wprowadzania CAR do różnych subpopulacji komórek NK. Polscy naukowcy aktywnie uczestniczyli w projekcje optymalizując między innymi metody wprowadzania do komórek NK wektorów kodujących CAR. Wyniki przeprowadzonych eksperymentów wskazują, że istnieje możliwość modyfikowania i zastosowania w immunoterapii komórek NK modyfikowanych CAR. W celu poprawienia efektywności takiej terapii niezbędne jest uwzględnienie istnienia różnych subpopulacji komórek NK. Wyniki publikacji mogą przyczynić się do opracowania doskonalszych terapii adoptywnych w nowotworach.

OPEN