Arrow
Arrow
Slider

Trzecie coroczne europejskie spotkanie immunoonkologiczne

Trzecie coroczne europejskie spotkanie immunoonkologiczne organizowany przez Cambridge Healthtech Institute odbędzie się między 19 a 23 marca 2018 roku w Londynie, Wielka Brytania. Organizatorzy zapowiadają cały tydzień dyskusji naukowych.

Podczas trzech następujących po sobie konferencji przedstawiciele zespołów badawczych przekażą uczestnikom spotkania informacje na temat zastosowania leków biologicznych w terapii nowotworów. Wydarzenie składa się z trzech głównych tematów:

  1. Terapia adoptywna limfocytami T - 19-20 marca – Od badań podstawowych do zastosowań klinicznych
  2. Immunoterapia w terapiach łączonych - 20-21 marca - Strategie i nowe podejścia do uzyskania lepszych wyników w zastosowaniu klinicznym
  3. Przeciwciała immunomodulujące - 22-23 marca - Wykorzystanie odpowiedzi immunologicznej  i przezwyciężenie czynników hamujących

Istnieje również możliwość wzięcia udziału w krótkich szkoleniach:

  1. Terapie Limfocytami T: Sytuacja Aktualna, Wyzwania i Przyszłe Kierunki
  2. Wyzwania W Zakresie Rozwoju Produkcji Limfocytów T W Immunoterapii: Kluczowe Czynniki Kształtujące Obszar
  3. Przedkliniczne Modele Immunoterapii Nowotworów
  4. Mikrośrodowisko Guza I Odpowiedź Na Immunoterapię Nowotworów

Cambridge Healthtech Institute zachęca wszystkich uczestników do aktywnego udziału, poprzez prezentację swojej pracy na sesjach posterowych (abstrakt musi być złożony, zatwierdzony, a opłata rejestracyjna opłacona w całości do 9 lutego 2018 r.).

Aby się zarejestrować przejdź na stronę: https://chidb.com/reg/imxe/reg.asp 

Więcej informacji na temat spotkania: http://www.immuno-oncologyeurope.com/ 

OPEN