Arrow
Arrow
Slider

Grant dla członka projektu STREAM!

Dr n. biol. Agnieszka Graczyk-Jarzynka otrzymała w XVI konkursie grantowym Fundacji Naukowej Polpharmy grant w wysokości 555 800 zł na realizację projektu badawczego pt.: "Opracowanie platformy chimerycznych receptorów antygenowych pod kontrolą indukowalnych systemów ekspresyjnych aktywowanych w środowisku nowotworu”.

Tematem tegorocznej edycji konkursu był „Rozwój i optymalizacja procesów w biotechnologii medycznej”. Do konkursu przyjmowano prace, które dotyczyły optymalizacji istniejących metod wytwarzania leków lub potencjalnych leków biotechnologicznych; stworzenia nowych, lepszych systemów ekspresyjnych; matematycznych modeli procesów biotechnologicznych umożliwiających ich optymalizację i kontrolę oraz urządzeń lub rozwiązań technicznych usprawniających procesy biotechnologiczne.

Od sierpnia do października 2017 roku dr Agnieszka Graczyk-Jarzynka brała udział w wizycie twinningowej w Zakładzie Immunologii Nowotworów Szpitala Uniwersyteckiego w Oslo w zespole prof. Karla Johana Malmberga. W czasie swojego pobytu dr Graczyk-Jarzynka wzięła udział w badaniach dotyczących modyfikacji komórek NK chimerycznymi receptorami antygenowymi (CAR), rozpoznającymi cząsteczkę CD19, występującą na powierzchni komórek nowotworowych wywodzących się z limfocytów B. W czasie wizyty w Oslo badaczka miała również okazję skonsultować różne aspekty swojego projektu dotyczącego m.in. modyfikacji komórek NK oraz limfocytów T indukowalnymi chimerycznymi receptorami antygenowymi, ze specjalistami posiadającymi ogromne doświadczenie w pracy z oboma rodzajami komórek.

OPEN