Arrow
Arrow
Slider

Twinning dr. hab. Radosława Zagożdżona w Institute of Cancer Research w Oslo

W dniach 27.06-3.07.2017, dr hab. Radosław Zagożdżon przebywał z wizytą twinningową w laboratorium prof. Karla-Johana Malmberga w Institute of Cancer Research, Oslo University Hospital (OUS).

Głównym celem wizyty było omówienie wspólnych wątków badawczych i programów szkoleniowych prowadzonych w ramach projektu STREAM. Szczególną uwagę poświęcono projektom związanym z terapiami adoptywnymi z użyciem komórek NK oraz pracą z terapiami adoptywnymi zgodnie ze standardami GMP.

W trakcie swojej wizyty dr Zagożdżon wygłosił prezentację pt. „Peroxiredoxin 1 as a role-player in natural killer cells and breast cancer”. Ponadto, w ramach zapoznawania się z programami szkoleniowymi w OUS, dr Zagożdżon uczestniczył jako słuchacz w wykładzie doktoranckim oraz obronie pracy doktorskiej dotyczącej przeszczepień hematopoetycznych komórek macierzystych jako metody leczenia nowotworów B limfocytarnych.

rz

OPEN