Arrow
Arrow
Slider

Twinning Dr Małgorzaty Firczuk w Międzynarodowym Centrum Inżynierii Genetycznej i Biotechnologii w Trieście

4 czerwca 2017 roku dr Małgorzata Firczuk rozpoczęła 6-tygodniową wizytę w ramach pakietu Twinning w laboratorium Hematologii Molekularnej w Międzynarodowym Centrum Inżynierii Genetycznej i Biotechnologii w Trieście. Prof. Dimitar Efremov, kierownik Laboratorium Hematologii Molekularnej, jest jednym z partnerów w projekcie STREAM.

Laboratorium Hematologii Molekularnej Prof. Efremova zajmuje się badaniem nowotworów wywodzących się z limfocytów B, przede wszystkim przewlekłą białaczką limfocytową (CLL). Badania Zespołu prof. Efremova koncentrują się na poznaniu mechanizmów odpowiedzialnych za rozwój i progresję przewlekłej białaczki limfocytowej, w szczególności na szlakach sygnałowych receptora limfocytów B (BCR) oraz receptorów Toll-podobnych (TLR). 

Celem Twinningu dr. Firczuk jest zacieśnienie współpracy z grupą badawczą prof. Efremova, w szczególności zapoznanie się z mysimi modelami przewlekłej białaczki limfocytowej: modelem transgenicznym Tcl1 oraz modelem ksenogenicznym. W modelu transgenicznym onkogen Tcl1 ulega ekspresji specyficznie w dojrzałych limfocytach B, powodując u starzejących się myszy rozrost limfocytów B przypominający ludzką białaczkę limfocytową. W modelu ksenogenicznym, myszom z ciężkim niedoborem odporności (NSG) podaje się ludzkie pierwotne komórki CLL, które zasiedlają narządy limfatyczne i w bardzo szybkim tempie namnażają się. Modele te są niezbędnym narzędziem do badania biologii przewlekłej białaczki limfocytowej i do testowania nowych terapii.

gosia2

 

OPEN